8 faktů o prvním dítěti, které musí rodiče vědět! -

Každé dítě má svou jedinečnou osobnost. Pořadí dětí v rodině však někdy způsobuje, že každé dítě má nějakou charakteristiku, z nichž jedno je první dítě. Jaká jsou vlastně fakta o povaze prvního dítěte nebo prvorozeného? Podívejte se na vysvětlení níže.

Fakta o povaze a charakteru prvního dítěte

Cituji z Centra pro nemoci, kontrolu a prevenci, děti ve svém vývojovém období začínají zdokonalovat samostatnost, fyzické dovednosti a další vlastnosti.

Pořadí narození dítěte také ovlivňuje charakter nebo povahu osobnosti dítěte, například první dítě.

Zde jsou fakta od povahy až po postavu nejstaršího nebo prvního dítěte.

1. Mít smysl pro zodpovědnost

Většina rodičů chce, aby jejich děti měly pocit odpovědnosti.

Tento pocit odpovědnosti obvykle vzniká jako nahromadění disciplíny a rodičovského stylu, který uplatňujete.

Obecně platí, že ve srovnání s mladšími sourozenci má první dítě vyšší smysl pro zodpovědnost.

Důvodem je, že nepřímo mají rodiče tendenci vštěpovat svému prvnímu dítěti, že se musí starat a chránit své mladší sourozence.

Pokud tyto hodnoty vštěpujete každý den, postupem času se jako bratr vytvoří pocit odpovědnosti.

2. Spolehlivý

Jako nejstarší dítě, které chápe, že má více povinností vůči mladším sourozencům, začíná pomalu projevovat spolehlivý přístup.

Skutečnost, že se jedná o první dítě, je nevyhnutelná, protože obecně první dítě je osobou, na kterou se rodiče v době nouze nejvíce spoléhají.

Když jsou zaneprázdněni, rodiče často žádají své první dítě, aby udělalo určité domácí práce nebo pomohlo postarat se o mladší sourozence.

Pokud v tom budete pokračovat, dítě pomalu pochopí, že v rodině je spolehlivým člověkem.

3. Nezávislejší

Věděli jste, že když rodiče dávají svým dětem zodpovědnost i důvěru, může to také podpořit nezávislý přístup.

Vidíte tedy i fakta druhého 1. dítěte, konkrétně první dítě bývá samostatnější.

Ale opět, tato nezávislost se neobjevuje jen tak, ale z neustálých návyků, které učíte nebo si na ně zvykáte.

Počínaje úklidem hraček po hraní až po koupání a samostatné jídlo, protože jejich rodiče jsou zaneprázdněni péčí o mladší sourozence

Díky těmto různým zvykům z něj vyrostlo samostatné dítě.

4. Více pozornosti

Fakta a další charakteristiky prvního dítěte, konkrétně první dítě bývá pozornější.

To je nepopiratelné, protože díky jeho odpovědnému a spolehlivému přístupu je k ostatním lidem kolem sebe ohleduplnější a empatičtější.

5. Perfekcionista

Cituji z National Physicians Center, dalším faktem o prvním dítěti je, že mají tendenci mít perfekcionistické rysy.

Když se některé děti cítí být vyzvány určitým úkolem, kladou si na sebe vysoké standardy.

To je vlastnost, která se vyskytuje u většiny prvorozenců. Obvykle tato perfekcionistická vlastnost vychází také z toho, co vidí u svých rodičů.

6. Být vůdcem

Nejen u mladšího brášky je občas vidět i postava prvního dítěte, které je zároveň vůdcem svých rodičů.

Je to jeho smysl pro zodpovědnost, který v něm nakonec vede k vůdcovskému postoji.

Důvodem je, že je od dětství zvyklý vést sebe i své mladší sourozence. Mít vůdčí postoj je samozřejmě velmi dobré, ale určitě je třeba ho nasměrovat.

Pokud tento přístup začnete vidět u svého nejstaršího syna, trénujte ho v dobrém slova smyslu, aby se z něj nestal panovačný člověk.

Z pozitivního rodičovství tak vyplyne skutečnost, že se první dítě jednou může stát vůdcem.

7. Pocit strachu z neúspěchu

Větší smysl pro zodpovědnost a často opora v rodině vyvolává u mnoha nejstarších dětí strach ze selhání.

Protože jako první dítě cítil, že musí být dobrým příkladem pro své mladší sourozence.

První dítě má navíc tendenci chtít rodičům dokázat, že jako starší bratr si zaslouží být napodobován a spoléhat se na něj.

Bohužel na druhou stranu první dítě má často postoj, že se neodvažuje příliš riskovat.

Navíc v určitých změnách, které vyžadují, aby vystoupil ze své komfortní zóny.

8. Ciťte se jistěji

Sebevědomí prvního dítěte bývá vyšší než u jeho mladších sourozenců.

Skutečnost o povaze tohoto prvního dítěte může vzniknout také proto, že rodiče mají tendenci se snažit přesvědčit první dítě, že může všechno.

Zejména jako starší sourozenci mají rodiče od svých nejstarších dětí často velká očekávání. Rodiče tak většinou často navrhují prvnímu dítěti, že může a je skvělé.

Tato fakta o prvním dítěti jsou závěry studií, které byly provedeny na nejstarším dítěti.

Ne všechny prvorozené děti však mají fakta a postavy, jako je vysvětlení, které bylo sděleno.

Co můžete udělat, je vést ho a podporovat jakoukoli jeho volbu, pokud je to pozitivní a dobré pro jeho budoucnost.

Točí se vám hlava poté, co se stanete rodičem?

Připojte se k rodičovské komunitě a najděte příběhy od ostatních rodičů. Nejsi sám!

‌ ‌